Các xã ở Gia Lộc nợ xây dựng cơ bản gần 196 tỷ đồng

07/07/2022 21:44

Nguyên nhân do thời gian qua các xã tập trung nguồn lực xây dựng các công trình nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Các xã của huyện Gia Lộc đang nợ xây dựng cơ bản gần 196 tỷ đồng. Trong đó xã Yết Kiêu nợ nhiều nhất với trên 34,5 tỷ đồng, Đồng Quang trên 26 tỷ đồng, Toàn Thắng trên 21,6 tỷ đồng...

Gia Lộc chỉ đạo các xã huy động và phát huy nội lực của các địa phương; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu dân cư, khu đô thị; xử lý đất dôi dư lấy kinh phí.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các xã ở Gia Lộc nợ xây dựng cơ bản gần 196 tỷ đồng