Các khu công nghiệp thu hút thêm 23 dự án FDI

23/06/2023 09:00

Từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp trong tỉnh Hải Dương đã thu hút được 193,6 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 96,8% kế hoạch năm.


Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư Twins Gallery Co.,Ltd

Trong đó có 23 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư 143,13 triệu USD; 13 lượt dự án FDI điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 50,46 triệu USD. Ngoài ra, thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 2.792,5 tỷ đồng, vượt 18,6 lần kế hoạch năm. Nguyên nhân thu hút vốn đầu tư trong nước tăng cao là do 2 dự án khu công nghiệp Tân Trường mở rộng và khu công nghiệp Đại An mở rộng điều chỉnh vốn đầu tư để bổ sung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng.


Hiện các khu công nghiệp trong tỉnh đã thu hút được 324 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó có 256 dự án FDI và 68 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 5,5 tỷ USD. Tỷ lệ lấp đầy trung bình các khu công nghiệp đạt khoảng 80% diện tích đất công nghiệp được bàn giao.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Các khu công nghiệp thu hút thêm 23 dự án FDI