Giáo dục

Các khoản thu trong trường công lập theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương

THẾ ANH - TUẤN ANH 20/09/2023 21:24

HĐND tỉnh Hải Dương đã ban hành Nghị quyết 08 ngày 8/12/2022 quy định danh mục mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập.

khoan-thu-hoc-sinh-1-.jpg
THẾ ANH - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Các khoản thu trong trường công lập theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương