Bổ sung nhiều đường mới vào bảng giá đất

20/04/2016 12:51

Do nhiều con đường được làm mới, nâng cấp nên UBND tỉnh đã điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế...

Do nhiều con đường được làm mới, nâng cấp nên UBND tỉnh đã điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế...
(0) Bình luận
Bổ sung nhiều đường mới vào bảng giá đất
ss