Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học lên phương án tuyển sinh dự phòng

21/05/2021 15:30

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch dạy và học, lên phương án tuyển sinh dự phòng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo đảm kế hoạch năm học của các trường đại học, học viện, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức hoạt động dạy và học tại các cơ sở đào tạo trong thời gian dịch bệnh.

Theo đó, các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tùy theo diễn biến của dịch bệnh tại địa phương, cơ sở đào tạo chủ động quyết định việc tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý chất lượng lớp học trực tuyến. Quy trình đánh giá các học phần theo hình thức trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp.

Theo hướng dẫn của bộ, việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận trực tuyến ở trình độ đại học phải đáp ứng thêm các quy định: đánh giá thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất ba thành viên; được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra trong trường hợp có yêu cầu.

Việc đánh giá luận văn, luận án trực tuyến tiếp tục thực hiện theo Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26.2.2021 về việc hướng dẫn đánh giá luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19 của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch dạy và học để ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các cơ sở đào tạo cần đảm bảo an toàn trong các sự kiện kết thúc năm học đồng thời lên phương án dự phòng trong công tác tuyển sinh năm 2021, chuẩn bị các điều kiện dự phòng về nhân lực và cơ sở vật chất khi có yêu cầu và theo kế hoạch của bộ.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học lên phương án tuyển sinh dự phòng