Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

17/06/2023 12:51

Các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao trước trước ngày 1.12.2023 sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Bãi bỏ quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Ảnh minh họa: Phạm Minh

Bãi bỏ quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Theo đó, bãi bỏ hoàn toàn Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18.7.2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18.7.2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.

Thông tư số 11 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2023.

Hiện, Luật Giáo dục đại học năm hiện hành và Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT (quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học) không có khái niệm chương trình đào tạo chất lượng cao, nên các trường đại học sẽ không còn chương trình này nữa.

Theo Giáo dục Việt Nam

(0) Bình luận
Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học