Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt nội dung phối hợp

06/07/2018 10:22

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị


Sáng 5.7, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh tổ chức sơ kết chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Làm tốt việc định hướng cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ chính sách về kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước. Bám sát địa bàn, bám sát dân, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là nơi có nhiều bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định...

Tại hội nghị, đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo đề nghị thời gian tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường định hướng cho các đơn vị về tình hình thế giới, khu vực, tổ chức nói chuyện thời sự trong các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo để tuyên truyền trong tình hình mới...  

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt nội dung phối hợp
    ss