Bình Giang thêm 2 cơ sở sản xuất mạ khay

04/02/2023 09:10

Vụ đông xuân năm 2023, Bình Giang có thêm 2 cơ sở sản xuất mạ khay ở các xã Thái Dương và Cổ Bì, nâng tổng số lên 8 cơ sở. Đây là huyện có nhiều cơ sở sản xuất mạ khay nhất tỉnh.

Cơ sở sản xuất mạ khay tại xã Long Xuyên (Bình Giang)

Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2023, huyện Bình Giang gieo cấy 5.952 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở trà lúa xuân muộn, phương thức gieo cấy chủ yếu là cấy mạ sân, gieo vãi, cấy máy, bỏ hẳn phương thức cấy mạ dược. Các giống lúa được đưa vào gieo cấy là Bắc thơm số 7, nếp 415 và một số giống lúa khác.

Huyện phấn đấu từ 25-30% diện tích được cấy máy, tăng từ 5-10% so với vụ trước. Bình Giang vẫn duy trì các mô hình sản xuất lúa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tập trung ở các xã Long Xuyên, Tân Hồng, Bình Minh, Thúc Kháng…

Vụ trước toàn huyện có 1.300 ha lúa cấy máy, chiếm hơn 20 % tổng diện tích gieo cấy. 

HÀ NGA 

(0) Bình luận
Bình Giang thêm 2 cơ sở sản xuất mạ khay