Bình Giang: Dịch tả lợn châu Phi lan ra toàn huyện

25/04/2019 09:16

Sáng 24.4, UBND huyện Bình Giang công bố DTLCP trên địa bàn xã Tráng Liệt.


100% số xã, thị trấn của huyện Bình Giang đều có dịch tả lợn châu Phi

Như vậy, cả 18 xã, thị trấn của huyện Bình Giang đều đã xuất hiện DTLCP. Toàn huyện đã tiêu hủy trên 917 tấn lợn. Trong đó, xã Thái Dương và Thái Hòa là 2 địa phương có số lượng lợn bị tiêu hủy nhiều nhất.

Huyện đã cấp kinh phí mua 4.300 lít thuốc tiêu độc, khử trùng phân cho các xã, thị trấn phục vụ công tác phòng chống dịch. 

 HN

(0) Bình luận
Bình Giang: Dịch tả lợn châu Phi lan ra toàn huyện
ss