Bình Giang: 94,7% số lao động có việc làm

08/10/2019 07:42

​Huyện Bình Giang hiện có 71.400 người trong độ tuổi lao động, trong đó 67.598 người có việc làm, chiếm 94,7%.

Tỷ lệ lao động có việc làm của huyện cao đã giúp thu nhập bình quân đầu người tăng. Năm 2019, bình quân thu nhập đầu người của huyện ước đạt 48,15 triệu đồng, tăng 4,7triệu đồng so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53%.

Huyện hiện có hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thu hút hơn 10.000 lao động. Ngoài ra, nuôi gia cầm, cá lồng, trồng cây ăn quả... cũng phát triển nhanh, tạo việc làm ổn định, thu nhập khá cho nhiều lao động địa phương.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Giang: 94,7% số lao động có việc làm