Biếm họa

Biển cấm phạm điều cấm

Tranh: LÊ VIẾT TRÍ 26/03/2024 07:00

Đưa ra quy định nhưng chính bản thân lại vi phạm quy định, biển cấm phạm điều cấm.

90.19(1).jpg
Tranh: LÊ VIẾT TRÍ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biển cấm phạm điều cấm