Bia "Sùng Thiên tự bi" được công nhận là bảo vật quốc gia

26/12/2018 21:01

Bia “Sùng Thiên tự bi” ở chùa Dâu, xã Nhật Tân (Gia Lộc) được công nhận là bảo vật quốc gia.


Bia “Sùng Thiên tự bi” quý hiếm có chữ Phật

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 7, năm 2018 cho 22 hiện vật, nhóm hiện vật. Trong đó có bia “Sùng Thiên tự bi”, niên đại: Niên hiệu Khai Hựu thứ 3 thời Trần, năm 1331, hiện lưu giữ tại chùa Dâu (Sùng Thiên tự), xã Nhật Tân (Gia Lộc).

Chùa Dâu-nơi lưu giữ bia “Sùng Thiên tự bi” thuộc thôn Thị Đức, xã Nhật Tân (Gia Lộc)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia được công nhận trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo VGP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bia "Sùng Thiên tự bi" được công nhận là bảo vật quốc gia
    ss