Bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV

22/06/2011 07:55

Các đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực học tập nâng cao trình độ, nắm bắt các kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND nhất là các hoạt động tại Kỳ họp...Biểu quyết thông qua các Nghị quyết Kỳ họp


Sáng 21-6, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XV tiến hành phiên thảo luận tại hội trường và bế mạc.

Trong phiên thảo luận tại hội trường, đa số ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí cao với báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; sớm xây dựng chương trình nghị sự của nhiệm kỳ HĐND tỉnh, có kế hoạch cụ thể trong từng năm trên cơ sở bám sát vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; có chế độ, chính sách để quan tâm hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi ở cơ sở; rà soát, bổ sung, điều chỉnh lại một số cơ chế, chính sách đã ban hành; quan tâm thực hiện bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, bán đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn; chấn chỉnh nạn khai thác cát trái phép...

Kỳ họp nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  trình bày những nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. Trong 6 tháng cuối năm, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung khẩn trương thu hoạch lúa chiêm, làm đất để gieo cấy vụ mùa đúng khung thời vụ; tích cực tìm kiếm thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để tiêu thụ nông sản cho nông dân, nhất là vải thiều; chủ động phòng, chống lụt, bão, úng, dịch bệnh. Rà soát các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nông nghiệp của địa phương đã ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hợp lý. Đẩy nhanh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trước mắt làm tốt công tác quy hoạch, huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã làm điểm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; sớm đưa các dự án đã đầu tư vào hoạt động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn; bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, áp dụng mạnh mẽ các biện pháp để kích thích sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh các cấp học; chủ động chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình kiên cố hoá trường lớp học; thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè...

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2011; Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010; Quy định về mức thu phí và quản lý, sử dụng chợ Thanh Bình (TP Hải Dương).

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu HĐND tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nội dung, chương trình của Kỳ họp. Để hoàn thành tốt trách nhiệm người đại biểu nhân dân, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực học tập nâng cao trình độ, nắm bắt các kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND nhất là các hoạt động tại Kỳ họp và hoạt động giám sát, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm rất nặng nề, nhiều khó khăn, đề nghị các địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch cả năm, tạo điều kiện tiền đề để tỉnh ta hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015).

VŨ ÚY

(0) Bình luận
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV
ss