Bế mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

30/11/2017 15:01

Nghị quyết Trung ương nói một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vietnamnet

Trưa 30.11, sau 1,5 ngày làm việc, Ban Bí thư Trung ương Đảng bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Trước đó, trong buổi sáng, hội nghị nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các Nghị quyết; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Tại tỉnh ta, Ban Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương6 (khóa XII) yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, đảng viên viết tay bản thu hoạch, nộp về cấp ủy cơ sở (nơi đảng viên sinh hoạt) để lưu hồ sơ và làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên. Theo đó, đảng viên cần tập trung làm rõ về sự cần thiết ban hành các nghị quyết Hội nghị Trung ương6 (khóa XII); nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản sau khi được học tập, quán triệt các nghị quyết; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

PV


(0) Bình luận
Bế mạc Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
ss