Giảm thời gian thực hiện thủ tục đất đai

THỨ NĂM, 14/12/2017 18:00:42

Thời gian thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất được hoàn thành cơ bản trong 10 ngày, giảm 10 ngày so với quy định.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thẩm định, tham mưu cho tỉnh rút ngắn từ 10-50% thời gian thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với quy định của Chính phủ.

Cụ thể, thời gian thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất được hoàn thành cơ bản trong 10 ngày, giảm 10 ngày so với quy định. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tối đa là 10 ngày, giảm 5 ngày theo quy định. Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tối đa là 27 ngày, giảm 3 ngày so với quy định.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu