Bảo hiểm Xã hội Hải Dương: Tổ chức hơn 60 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật

24/10/2018 08:49

Từ đầu năm đến ngày 23.10, BHXH tỉnh đã tổ chức hơn 60 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về các loại bảo hiểm cho người lao động và chủ doanh nghiệp.

Trong đó có 55 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách với người dân, người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động của 1.600 doanh nghiệp mới tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH)... Đồng thời, thực hiện in, cấp phát hơn 50.000 tờ rơi "Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên" cho các nhà trường. BHXH tỉnh cũng tổ chức 4 lớp đào tạo kỹ năng truyền thông cho đội ngũ nhân viên đại lý thu toàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền được đổi mới, nhất là việc đối thoại trực tiếp với người lao động, người dân tại các làng nghề, chợ, thôn, khu dân cư, nhóm đối tượng riêng lẻ... giúp nhân dân hiểu rõ thêm chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế để tích cực tham gia.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo hiểm Xã hội Hải Dương: Tổ chức hơn 60 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật
    ss