Chính trị

Báo Đảng địa phương góp phần quan trọng tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

NM 18/09/2023 12:31

Sáng 18/9, tại thị trấn Tam Đảo, Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28 năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hoá kiểu mẫu”.

W_z4703174340393_434aa0086e362d6ee3c4ca8ac5e43963.jpg
Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28

Tham dự hội thảo có đại biểu Trung ương, đại diện lãnh đạo và phóng viên 25 báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc, báo Đảng một số tỉnh miền Trung, miền Nam và khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Nhung, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình được xây dựng bằng bộ tiêu chí cụ thể, với mục tiêu, bước đi cho từng giai đoạn được xác định rõ ràng, khoa học, bám sát tình hình thực tiễn. Lần đầu tiên, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm đặc biệt nhằm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn mà đích đến cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực tế triển khai ở các địa phương trong toàn quốc cho thấy sự hưởng ứng, đồng thuận mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến tất cả cán bộ, đảng viên và từng người dân ở khu vực nông thôn, bước đầu cho những thành quả rất đáng khích lệ.

W_z4703173944349_25a4007f026e7e6849b3adad209acf83.jpg
Đồng chí Hoàng Thị Nhung, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc phát biểu đề dẫn hội thảo

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt kết quả to lớn, toàn diện. Khu vực nông thôn nước ta đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Sự khởi sắc của nông nghiệp, nông thôn thời gian qua là kết quả của sự nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo Đảng địa phương nói riêng. Trên hành trình xây dựng nông thôn mới, các cơ quan báo Đảng đã làm tốt vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, của địa phương để chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống. Từ đó phát huy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan báo Đảng đã phản ánh kịp thời, cung cấp cho người dân cả nước cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, rộng rãi.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, một số tiêu chí khó duy trì, trong đó, có tiêu chí về môi trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân... Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, có nguyên nhân xuất phát từ nội dung và phương thức truyền thông về xây dựng nông thôn mới của các cơ quan báo chí nói chung, báo Đảng địa phương nói riêng có mặt còn bất cập, cần đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và hình thức tuyên truyền, đáp ứng tốt hơn tình hình và nhu cầu của bạn đọc.

Do vậy, trong việc triển khai tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, các cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong tổ chức tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền. Đây là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, làng văn hoá kiểu mẫu đối với các cơ quan báo Đảng địa phương. Đồng thời là động lực, mục tiêu để các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng góp sức cùng xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng văn hoá kiểu mẫu.

W_z4703190949029_29d629ff2e5aea9679e1c0582eb44de5.jpg
Đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tham dự hội thảo

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28 với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hoá kiểu mẫu” là cơ hội để các cơ quan báo chí chia sẻ, trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị. Từ đó, vận dụng, triển khai trong chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

Tại hội thảo, đại diện các Báo: Hà Nội mới, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh... đã tham luận, trao đổi nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Kết quả, kinh nghiệm trong triển khai mô hình sản xuất liên kết 4 nhà; tái cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập người dân. Tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của các hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với bảo đảm an ninh trật tự; chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Báo Hải Dương tham gia tham luận về tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, thói quen để bảo vệ môi trường sống nông thôn hài hoà, bền vững. Hải Dương là 1 trong 5 địa phương của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để có kết quả này, tỉnh huy động tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh việc thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, Hải Dương coi trọng việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường bởi đây là tiêu chí khó đạt nhưng dễ mất. Là cơ quan ngôn luận của tỉnh, Báo Hải Dương luôn xác định công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trong xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường.

W_z4703283060672_15a55fc3258e1677f5ea21ce7c128056.jpg
Đồng chí Nguyễn Hùng Chương, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương (thứ 2 từ trái sang) tìm hiểu về các ấn phẩm của báo Vĩnh Phúc

Ban Biên tập Báo Hải Dương đã chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường theo định hướng lấy cái đẹp, dẹp cái xấu trên các nền tảng báo chí. Mỗi tháng, Báo Hải Dương xây dựng 1 chuyên trang môi trường, 1 chuyên trang tăng trưởng xanh trên báo in; cập nhật tin, bài, clip, đồ hoạ, podcast, emagazine… về môi trường trên báo điện tử Hải Dương, Fanpage, Zalo Báo Hải Dương. Ngoài phân công phóng viên chuyên trách, các phóng viên phụ trách tuyên truyền 12 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh cũng tích cực khai thác các tin, bài về môi trường. Bên cạnh đó, Báo Hải Dương xây dựng được đội ngũ cộng tác viên rộng khắp, góp phần thông tin các vấn đề, nội dung về môi trường thêm kịp thời, phong phú và sinh động.

Sự chủ động, tích cực của Báo Hải Dương trong việc tuyên truyền lĩnh vực môi trường đã góp phần cùng các địa phương trong tỉnh sớm hoàn thành tiêu chí số 17. Năm 2020, Hải Dương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Đến năm 2023, tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Sau Báo Vĩnh Phúc, Báo Bắc Giang sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 29 năm 2024.

NM
(0) Bình luận
Báo Đảng địa phương góp phần quan trọng tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới nâng cao