Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm bầu cử

21/05/2021 09:06

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ sẽ kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra hoạt động bầu cử và các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ xung quanh.

Trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử 23.5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) ứng trực 100% quân số, huy động toàn bộ 8 xe chữa cháy, 1 xe thang, 3 xe cứu nạn, 1 xe cứu thương, 1 xe chỉ huy và các phương tiện, trang thiết bị khác sẵn sàng xử lý khi có tình huống, sự việc phát sinh.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra hoạt động bầu cử và các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ xung quanh; kịp thời phát hiện, hướng dẫn giải pháp khắc phục những thiếu sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đơn vị cũng xây dựng các phương án, kịch bản xử lý, ứng phó khi xảy ra các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn tại địa điểm bỏ phiếu và hướng dẫn người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử các biện pháp triển khai thực hiện. 

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm bầu cử