Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4

06/10/2017 10:45

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục thực hiện nghị quyết một cách sâu rộng, nghiêm túc, thực chất. Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương
 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)


Sáng 5.10, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục thực hiện nghị quyết một cách sâu rộng, nghiêm túc, thực chất. Đưa việc nhận diện các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng để cán bộ, đảng viên soi vào, từ đó có hướng phấn đấu, sửa chữa nếu mắc khuyết điểm. Thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, coi việc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, thực chất để củng cố niềm tin của nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, trong đó làm rõ trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình làm việc khác trong cả hệ thống, chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Làm tốt nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, đó là cải cách thủ tục hành chính, mà cốt lõi là nêu cao vai trò của người đứng đầu, nêu cao kỷ cương công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Xác định tiếp công việc trọng tâm cấp thiết, bức xúc hiện nay để giải quyết nhanh chóng, dứt điểm trong lộ trình tiến tới đô thị loại 1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, khắc phục hạn chế trong tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ. Làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý cho cấp ủy cấp dưới các nội dung kiểm điểm để mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức hơn trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

2 năm qua, Đảng bộ thành phố đã ban hành 24 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiến hành việc kiểm điểm năm 2016 gắn với kiểm điểm các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý. Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của UBND TP Hải Dương đạt cao nhất trong khối UBND cấp huyện…

Trước đó, đoàn đã giám sát tại Ban Thường vụ Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo và xã An Châu về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

HẠNH DUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4