Điểm tập kết rác xã Cẩm Đông gây ô nhiễm

THỨ TƯ, 18/05/2022 09:15:58

Điểm tập kết rác của xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) nằm ngay bên đường tỉnh 394. Trong khi chờ xe chở đến nhà máy xử lý, rác của các thôn tập kết tại đây tràn cả ra đường.


Điểm tập kết rác ven đường 394 đoạn qua xã Cẩm Đông gây ô nhiễm môi trường
Rác thải bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Đề nghị xã Cẩm Đông xem xét di chuyển điểm tập kết rác đến vị trí xa khu dân cư, xa trục đường tỉnh 394; thống nhất thời gian tập kết và chở rác đi xử lý để không gây ô nhiễm môi trường.
HOÀNG LONG (Cẩm Giàng)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu