[Audio] Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 9 nghị quyết

20/03/2023 16:20

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 9 nghị quyết và bế mạc.


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

00:00

Trích audio phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Tránh tình trạng vốn chờ dự án

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trân trọng lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát các nhiệm vụ năm 2023, nhất là các nhiệm vụ có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm. 

UBND tỉnh cần chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát nghiêm túc, khẩn trương khâu chuẩn bị đầu tư, nhất là lập và đề xuất chủ trương đầu tư đúng quy định pháp luật. Đôn đốc các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tránh tình trạng vốn chờ dự án. 

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm trình HĐND tỉnh xem xét thông qua kế hoạch phân bổ vốn 5 năm 2021- 2025 và năm 2023 (lần 3) đối với các dự án thuộc danh mục dự kiến phân bổ sau để kịp thời triển khai thực hiện. Có giải pháp quyết liệt thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự án trước ngày 15.11 theo đúng quy định. Trên cơ sở hệ số điều chỉnh giá đất được ban hành, cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư phối hợp với UBND các cấp tổ chức thực hiện đúng quy định. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để việc triển khai thực hiện đúng tiến độ.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII

Sớm trình phương án thưởng vượt thu năm 2022

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị UBND tỉnh cần rà soát, kiểm tra chặt chẽ số diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ đề nghị chuyển mục đích sử dụng. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục đất đai đúng quy định, chỉ đạo các địa phương, đơn vị cân đối bố trí vốn đầu tư công để triển khai thực hiện các công trình theo kế hoạch. UBND tỉnh cũng cần sớm trình phương án về thưởng vượt thu năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 14; đồng thời, chủ động rà soát kỹ lưỡng các chương trình, dự án và nội dung cần phải thông qua HĐND tỉnh theo thẩm quyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật. 

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp tục phối hợp từ sớm với UBND tỉnh và các sở, ngành trong giám sát, thẩm tra; đồng thời đôn đốc để chuẩn bị tổ chức tốt Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) dự kiến trong tháng 4.2023.

9 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 13 


1. Nghị quyết ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023.

2. Nghị quyết phân bổ kinh phí trung ương bổ sung thưởng vượt dự toán năm 2021.

3. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.

4. Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn).

5. Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

6. Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (½ tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng).

7. Nghị quyết về quyết định chủ trương Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên.

8. Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025; chuyển nguồn chi đầu tư phát triển năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2023 (lần 2).

9. Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG


>>> Phân bổ 19 tỷ đồng Trung ương thưởng vượt thu cho 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ
>>>
Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công đối với 75 dự án ở Hải Dương
>>> [Audio] HĐND tỉnh Hải Dương họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
>>> Cần thu hồi hơn 201,3 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình ở Hải Dương
>>> Bổ sung vốn xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 qua huyện Tứ Kỳ
>>>
[Video] Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương để bảo đảm công việc thông suốt

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 9 nghị quyết
    ss