[Audio] Hải Dương sẽ thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác thải phát điện

24/03/2023 15:35

Đó là một trong những nội dung đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo tại phiên họp sáng 24.3.

00:00


Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3, lần 3 của UBND tỉnh

Sáng 24.3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3, lần 3 của UBND tỉnh Hải Dương xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của một số sở, ngành, đoàn thanh tra.

Tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt và thu hút đầu tư nhà máy đốt rác phát điện trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, việc thu hút đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác có công nghệ tiên tiến hiện đại, phù hợp điều kiện của tỉnh rất quan trọng. Hiện nay, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, tỷ lệ, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng. Thành phần chất thải thay đổi theo hướng tăng dần thành phần vô cơ, chất thải điện tử… trong khi sự thay đổi về phương pháp quản lý, xử lý chất thải chưa bảo đảm thực tiễn. Năng lực xử lý của các nhà máy hiện tại còn hạn chế. Công nghệ xử lý chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường...

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt và thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác thải. Báo cáo cần đánh giá tổng thể thực trạng rác thải của tỉnh hiện nay, cần đánh giá khách quan hiệu quả phân loại rác thải tại nguồn của huyện Nam Sách, từ đó đề xuất thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác với công suất phù hợp. Trước mắt trong giai đoạn hiện nay, cần thu hút đầu tư xây dựng 1 nhà máy đốt rác với công nghệ tiên tiến, công suất xử lý từ 700  - 1.000 tấn/ngày đêm tại huyện Thanh Hà. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp tham mưu cho tỉnh các giải pháp để bảo vệ môi trường, trong đó tiếp tục thực hiện nhân rộng phân loại rác thải tại nguồn theo những ưu điểm từ mô hình của huyện Nam Sách. Chủ trì tham mưu cho tỉnh quy định về tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ tiên tiến tại vị trí đã lựa chọn.

Cũng tại phiên họp này, các đại biểu dự họp đã nghe báo cáo của Đoàn Thanh tra liên ngành của tỉnh theo Quyết định số 2547/QĐUBND ngày 21.9.2022 về kết quả thanh tra đột xuất  việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, chấp hành các nghĩa vụ tài chính và sử dụng nguồn vốn ODA trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương và Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương tại 2 Nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà...

LAN NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Hải Dương sẽ thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác thải phát điện