[Audio] Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng giai đoạn 1

24/08/2023 12:54

UBND tỉnh Hải Dương đã nhất trí điều chỉnh chức năng của lô đất xây dựng bệnh viện quốc tế thành đất Trung tâm Dịch vụ và Triển lãm khu công nghiệp trong khu công nghiệp Đại An mở rộng.

00:00


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 (lần 4)

Sáng 24.8, tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 (lần 4), Sở Xây dựng đã báo cáo chủ trương điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng - giai đoạn 1 (vị trí điều chỉnh lô đất xây dựng bệnh viện quốc tế).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng kết luận nhất trí với chủ trương điều chỉnh theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu công nghiệp Đại An mở rộng được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 năm 2006, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 1 năm 2014, điều chỉnh cục bộ năm 2018 và điều chỉnh cục bộ (cả 2 giai đoạn) năm 2021. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An. Tại Quyết định số 2411 ngày 3.10.2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh lần đầu), có nội dung điều chỉnh chức năng lô đất CC2 từ đất trung tâm dịch vụ và triển lãm thành đất xây dựng bệnh viện quốc tế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tại vị trí lô đất trên vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã duyệt. Theo kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 31.3.2023 của Thanh tra Chính phủ sẽ không tiếp tục thực hiện được quy hoạch xây dựng lô đất xây dựng bệnh viện quốc tế theo quy hoạch đã được phê duyệt.


Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn báo cáo tại phiên họp

Theo Sở Xây dựng, việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với căn cứ điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20.11.2018 của Quốc hội; phù hợp với yêu cầu, kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; các chỉ tiêu quy hoạch điều chỉnh cục bộ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch hiện hành. Vì vậy, Sở Xây dựng báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất của lô đất xây dựng bệnh viện quốc tế thành đất Trung tâm Dịch vụ và Triển lãm khu công nghiệp (ký hiệu là lô CC2), đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu quy hoạch của lô đất (về mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng) bảo đảm phù hợp quy định...


Các đại biểu tham dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 (lần 4)

Cũng tại phiên họp này, UBND tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc và việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Đại An II, phường Tứ Minh (TP Hải Dương) của Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu lại một số nội dung tháo gỡ vướng mắc, trong đó cần có hướng giải quyết vướng mắc một cách cụ thể, đúng theo quy định của pháp luật. Báo cáo cần nêu rõ vướng mắc khách quan từ thực tế của tỉnh, cần xin ý kiến tháo gỡ của Thủ tướng Chính phủ...

UBND tỉnh cũng thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

PHAN ANH – THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Audio] Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng giai đoạn 1