[Audio] Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Ninh Giang mở rộng phải ưu tiên phát triển văn hoá, du lịch

09/06/2023 11:34

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản về việc điều chỉnh quy hoạch thị trấn Ninh Giang mở rộng.

00:00


Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp 

Sáng 9.6, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) của UBND tỉnh để xem xét, thảo luận một số nội dung, tờ trình do các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư báo cáo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Xây dựng, huyện Ninh Giang, đơn vị tư vấn làm rõ những thay đổi của phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang đến năm 2035 so với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Tính chất đô thị phải phù hợp, tránh mâu thuẫn với quỹ đất bố trí. Huyện cần ưu tiên quỹ đất phục vụ phát triển văn hoá, du lịch, giáo dục, y tế, công viên, cây xanh. Đồng thời xem xét việc loại bỏ công nghiệp trong không gian đô thị, không phát triển, mở rộng đất công nghiệp. Đối với diện tích đất công nghiệp đang hiện hữu cần có lộ trình, phương án di dời phù hợp.


Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn giải trình các vấn đề liên quan đến tính chất đô thị theo phương án điều chỉnh quy hoạch thị trấn Ninh Giang mở rộng

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc di dời, xây dựng khu hành chính tập trung phải gắn với khu văn hoá mới. Huyện phải tiếp tục duy trì chợ truyền thống trong khuôn viên hợp lý, phát triển dịch vụ thương mại phải đi đôi với đất ở để tiết kiệm không gian, quỹ đất. Phương án điều chỉnh quy hoạch cần giải quyết bất cập về giao thông, môi trường… Phải quan tâm xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ dân.


Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Ninh Giang Phạm Văn Khảnh nêu quan điểm về việc xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch thị trấn Ninh Giang mở rộng

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang đến năm 2035 do Sở Xây dựng báo cáo, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 973,6 ha, tăng 3,05 ha so với quy hoạch đã được duyệt vào năm 2014. Quy mô dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 24.300 người, tăng 7.700 người so với năm 2021. 

Theo tính chất, chức năng đô thị, thị trấn Ninh Giang mở rộng là trung tâm tổng hợp cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, hành chính và đầu mối giao thông. Thị trấn có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện và khu vực, đến năm 2030 là đô thị loại IV trong hệ thống đô thị của Hải Dương. Qua rà soát, đánh giá, thị trấn Ninh Giang mở rộng hiện đạt 71/100 điểm theo tiêu chí đô thị loại IV (điểm tối thiểu của đô thị loại IV là 75 điểm). Định hướng tổ chức không gian đô thị của thị trấn Ninh Giang mở rộng phát triển theo 2 hướng. Khu vực phía đông chạy dọc quốc lộ 37 sẽ là trung tâm công nghiệp và đô thị sinh thái mới. Không gian dọc tuyến đường tỉnh 396 phát triển tổng hợp các khu chức năng hành chính, y tế, giáo dục, công cộng, thương mại, hỗn hợp cao tầng.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
[Audio] Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Ninh Giang mở rộng phải ưu tiên phát triển văn hoá, du lịch