[Audio] 99% số người dân nông thôn Hải Dương sử dụng nước sạch tập trung

31/05/2023 11:20

Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu cả nước về cung cấp nước sạch tập trung cho người dân nông thôn.

00:00


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 (lần 7) của UBND tỉnh

Sáng 31.5, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 (lần 7) để xem xét, thảo luận một số báo cáo, tờ trình do các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Chí Linh báo cáo.

Phát biểu kết luận về nội dung rà soát tình hình cung cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Hải Dương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh tỉnh có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tập trung thuộc tốp đầu cả nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện còn một số bất cập.

Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến về việc sử dụng đất của các công trình cấp nước sạch

Để bảo đảm việc cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện các vấn đề liên quan tới tình hình cung cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm các nội dung về quy hoạch, triển khai hạ tầng cấp nước sạch. Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá việc sử dụng đất gắn với công trình, trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát về thủ tục đầu tư dự án công trình nước sạch. Sở Tài chính quản lý về giá cung ứng bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng quy định và thẩm định tài sản, vốn nhà nước trong dự án. Trong hồ sơ của các dự án nước sạch phải thể hiện rõ các thông tin về tỷ lệ vốn, cơ quan đầu tư, đơn vị quản lý. Căn cứ vào hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đề xuất kịp thời để nâng cấp, cải tạo các công trình còn hạn chế nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn Hải Dương tương đối phát triển với 73 công trình hoạt động ổn định, bao phủ 174 trong tổng số 178 xã, đạt tỷ lệ 99% số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn, vượt chỉ tiêu Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Riêng 4 xã: Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Lê Lợi (Chí Linh), người dân dùng nước tự chảy từ các khe núi và nước giếng khoan, lấy mẫu phân tích đạt quy chuẩn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Hải Dương

Bên cạnh kết quả tích cực, việc cấp nước ở nông thôn còn một số hạn chế như một số công trình đầu tư nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả; hạng mục công trình xuống cấp, sử dụng công nghệ cũ; mô hình quản lý, khai thác còn bất cập. Ngoài các công trình đang hoạt động, Hải Dương còn có 2 công trình chưa hoạt động ở xã Hiệp Hoà (Kinh Môn) và Hưng Long (Ninh Giang) do địa phương không huy động được nguồn lực đầu tư hệ thống đường ống đấu nối với hộ dân. 3 công trình ở thị trấn Thanh Miện, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang), phường Duy Tân (Kinh Môn) dừng hoạt động do công nghệ lạc hậu, không đáp ứng về công suất, hạng mục công trình xuống cấp. Tổng công suất thiết kế của các công trình cấp nước đạt 160.000 m3/ngày đêm, cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhưng vẫn xảy ra hiện tượng thiếu nước cục bộ trong thời gian cao điểm tại một số địa phương như Bình Xuyên (Bình Giang), Cổ Dũng (Kim Thành)…

DŨNG CƯỜNG


(0) Bình luận
[Audio] 99% số người dân nông thôn Hải Dương sử dụng nước sạch tập trung