Ân tình lá phiếu

03/01/2021 19:06

Lá phiếu cử tri đi bầu Quốc hội là lá phiếu ân tình khi ta ghi lên đó những cái tên mà mình đã gửi gắm bao niềm tin hy vọng vào những con người tiêu biểu đại diện cho nhân dân

Nhớ lại ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên (6.1.1946) cách đây 75 năm, lòng ta lại bồi hồi xúc động. Lá phiếu mỏng như một tờ giấy nhưng mang sức nặng của khát vọng vô biên: Độc lập tự do cho đất nước, thống nhất non sông bờ cõi, mang lại quyền làm chủ và thực hiện quyền dân chủ cho mọi con người. Sáng 5.1.1946, lời kêu gọi quốc dân đi bầu cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết thực động viên sức mạnh to lớn của toàn dân: "Ngày mai là một ngày sẽ đưa Quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình". 

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên có những lá phiếu cử tri nhuốm máu của mình. Đó là nhân dân Nam Bộ, bất chấp bom đạn của giặc Pháp, cử tri vẫn đi bỏ phiếu rất đông. Nhiều nơi nhân dân phải đổi cả xương máu để thực hiện quyền tự do, dân chủ của mình.

Kết quả có tới trên 98,4% cử tri cả nước đã tin tưởng dành lá phiếu của mình cho đại biểu Quốc hội mang tên Hồ Chí Minh (đại biểu có số phiếu bầu cao nhất). Những lá phiếu ân tình đó đã gửi gắm một niềm tin tuyệt đối vững chắc vào người đứng đầu Chính phủ lâm thời của một Nhà nước còn non trẻ vừa giành chính quyền được mấy tháng.

Ngày 9.11.1946, Quốc hội khóa I họp kỳ thứ2 đã chuẩn y bản Hiến pháp chính thức của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Như vậy, chỉ hơn 1 năm sau khi giành được độc lập từ tay của thực dân Pháp, từ thân phận nô lệ và mất nước, chúng ta đã có Quốc hội, có Chính phủ, có Hiến pháp...

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I, sau 30 năm cuộc Tổng tuyển cử mới lại được tổ chức trên phạm vi cả nước, đó là ngày 25.4.1976. Cuộc Tổng tuyển cử thống nhất đất nước lần này tạo thêm điều kiện thuận lợi cho nhân dân cả nước tiếp tục thực hiện lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc của Người: "Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.  

Lá phiếu cử tri đi bầu Quốc hội là lá phiếu ân tình khi ta ghi lên đó những cái tên mà mình đã gửi gắm bao niềm tin hy vọng vào những con người tiêu biểu đại diện cho nhân dân, như nhà thơ Chính Hữu đã viết trong bài thơ “Lá phiếu hôm nay”: “Ta ghi vào lá phiếu của ta/ những dòng hy vọng:/ "Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh..." /Ôi cái tên những người cộng sản/ Nghe dặt dìu tên núi, tên sông/ Tên viết bằng chữ đỏ chiến công...”.

Quốc hội đã tạo nên sức mạnh mới, sức mạnh của cả khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.  

Lá phiếu cử tri là lá phiếu ân tình, ân nghĩa với bao niềm tin khát vọng. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nay, Quốc hội luôn là điểm tựa tinh thần to lớn hội tụ bao tình cảm kết đoàn, vạch định các chính sách đưa đất nước tiến lên tới một tương lai tươi đẹp...

NGUYỄN NGỌC PHÚ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ân tình lá phiếu