Xây dựng Đảng - Chính quyền

99,99% hồ sơ thủ tục hành chính ở Thanh Miện được giải quyết đúng và trước hạn

HÀ VY 08/12/2023 08:00

Từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 11/2023, huyện Thanh Miện tiếp nhận trên 111.000 hồ sơ thủ tục hành chính, 99,99% số hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn.

chi-lang-bac(1).jpg
Công chức xã Chi Lăng Bắc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại bộ phận "một cửa" xã

Để đạt kết quả trên, năm 2023, huyện Thanh Miện đã quan tâm đầu tư gần 700 triệu đồng cho bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trong đó, 340 triệu đồng mua sắm bổ sung máy tính, máy in, máy scan phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. 340 triệu đồng cho các xã, thị trấn mua sắm máy móc phục vụ công tác định danh điện tử, số hóa dữ liệu thông tin cá nhân thực hiện Đề án 06. Huyện cũng đầu tư 120 triệu đồng sửa chữa bộ phận “một cửa” huyện và mua máy tính, máy scan.

Cùng với nguồn đầu tư của huyện, các xã Tứ Cường, Lê Hồng, Đoàn Kết, Hồng Phong, Chi Lăng Bắc… cũng chủ động bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp bộ phận “một cửa”, nâng cấp đường truyền, máy móc phục vụ công tác cải cách hành chính.

Qua lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại bộ phận “một cửa” huyện, 95% số phiếu được đánh giá hài lòng và rất hài lòng.

HÀ VY
(0) Bình luận
99,99% hồ sơ thủ tục hành chính ở Thanh Miện được giải quyết đúng và trước hạn