96,3% số doanh nghiệp hoàn thành kê khai thông tin điều tra

09/06/2023 20:16

Theo Cục Thống kê tỉnh, đến ngày 7.6, có 11.757 doanh nghiệp ở Hải Dương hoàn thành kê khai thông tin điều tra, đạt 96,3% kế hoạch.


Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin phục vụ điều tra doanh nghiệp năm 2023 của Hải Dương (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh)

Bao gồm 9.707 doanh nghiệp được điều tra toàn bộ và 2.050 doanh nghiệp điều tra chọn mẫu. 5 địa phương có toàn bộ doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai điều tra theo kế hoạch là các huyện Thanh Miện, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách và thị xã Kinh Môn. Tất cả doanh nghiệp ở 4 huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Bình Giang hoàn thành kê khai điều tra chọn mẫu.

Thực hiện kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2023, Cục Thống kê tỉnh tiến hành điều tra 12.203 doanh nghiệp, hợp tác xã và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp ở các địa phương. Cục Thống kê thực hiện điều tra toàn bộ để thu thập các thông tin cơ bản về định danh, lao động, kết quả sản xuất, kinh doanh. Sau đó tiến hành điều tra chọn mẫu nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ cho việc tính các chỉ tiêu chuyên ngành. Thời gian điều tra được gia hạn đến hết ngày 30.6.

 PV

(0) Bình luận
96,3% số doanh nghiệp hoàn thành kê khai thông tin điều tra