84% số xã, phường của TP Hải Dương có Bí thư cấp ủy không phải người địa phương

16/05/2023 15:02

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương, 21 trong tổng số 25 xã, phường (chiếm 84%) ở TP Hải Dương hiện có Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương.

Lãnh đạo Thành ủy Hải Dương trao các quyết định, nghị quyết về công tác cán bộ (Ảnh tư liệu)

Còn 2 phường Cẩm Thượng, Việt Hòa và 2 xã Tiền Tiến, Quyết Thắng có Bí thư cấp ủy vẫn là người địa phương. TP Hải Dương đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn thành bố trí 100% số Bí thư cấp ủy phường, xã không phải là người địa phương.

Kết quả trên vượt xa so với mục tiêu Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15.8.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2030 (phấn đấu đến hết năm 2025 mỗi đơn vị cấp huyện bố trí ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có Bí thư cấp ủy hoặc Chủ tịch UBND không phải người địa phương). 

Từ năm 2021 đến nay, TP Hải Dương cũng đã thực hiện điều động 6 trưởng phòng, 16 phó trưởng phòng, ban thuộc thành phố. Kết hợp điều động, luân chuyển cán bộ từ khối nhà nước sang công tác ở khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể của thành phố và ngược lại 3 đồng chí; từ thành phố về phường, xã 9 đồng chí; từ phường, xã về thành phố 2 đồng chí.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    84% số xã, phường của TP Hải Dương có Bí thư cấp ủy không phải người địa phương