75 vùng lúa chất lượng cao

26/02/2015 11:23

Vụ xuân năm nay, huyện Nam Sách có 75 vùng lúa chất lượng cao từ 30-50 ha, tổng diện tích hơn 700 ha.


Trong đó có 5 vùng quy mô từ 50 ha trở lên. Nông dân của huyện đã quy được 3 vùng lớn cấy giống Thiên ưu 8 từ 40 ha trở lên. Đây là giống lúa mới đã được nông dân Nam Sách gieo cấy thử nghiệm từ vụ xuân trước cho năng suất cao, gạo ngon.

Nam Sách hỗ trợ 50% giá giống cho vùng sản xuất tập trung có diện tích từ 30 ha trở lên. Vùng từ 50 ha trở lên ngoài hỗ trợ 50% giá giống còn được hỗ trợ 2 triệu đồng/mô hình để nông dân mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    75 vùng lúa chất lượng cao
    ss