7 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII quê Hải Dương

31/01/2021 10:22

​Tại Đại hội XIII của Đảng, cùng với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng có 6 đồng chí quê Hải Dương trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.


>> Danh sách 200 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII​


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh bên lề Đại hội XIII của Đảng

Đó là các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh; Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
7 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII quê Hải Dương