7 bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện

25/03/2010 05:38

Sở Y tế ngày 24-3 cho biết, qua kiểm tra, đánh giá phân loại các bệnhviện trong tỉnh, có 7 đơn vị đạt tiêu chuẩn bệnh viện xuất sắc toàndiện, 13 đơn vị đạt loại tốt, không có đơn vị đạt loại khá và trungbình.<!--Session data-->

Tỉnh Hải Dương hiện có 20 bệnh viện, gồm 7 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và 13 bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Năm 2009, các bệnh viện trong tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động các nguồn lực mua sắm trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới phục vụ khám, chữa bệnh; đồng thời, chú trọng đào tạo cán bộ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên...

Sở Y tế ngày 24-3 cho biết, qua kiểm tra, đánh giá phân loại các bệnh viện trong tỉnh, có 7 đơn vị đạt tiêu chuẩn bệnh viện xuất sắc toàn diện, 13 đơn vị đạt loại tốt, không có đơn vị đạt loại khá và trung bình. Tuy vậy, một số bệnh viện còn thiếu cán bộ có trình độ đại học và sau đại học nên chất lượng hoạt động chuyên môn còn hạn chế; cơ sở hạ tầng còn thiếu, hoạt động xã hội hoá công tác y tế còn chưa được quan tâm đúng mức. Tinh thần, thái độ phục vụ của một số nhân viên y tế chưa tốt...

HẢI HÀ

(0) Bình luận
7 bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện
ss