69% số đảng viên mới kết nạp là nữ

03/04/2014 09:20

Từ đầu năm đến nay, Thành ủy Hải Dương kết nạp 68 đảng viên, đạt 34% kế hoạch năm.


Trong đó nữ chiếm 69%; 83,8% có trình độ từ cao đẳng trở lên; 64,7% là thanh niên. Một số đảng bộ kết nạp được nhiều đảng viên mới là: Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (12 đảng viên). Bệnh viện Nhi Hải Dương (6 đảng viên); xã Thượng Đạt, phường Phạm Ngũ Lão (mỗi nơi 4 đảng viên)...

HD(0) Bình luận
69% số đảng viên mới kết nạp là nữ
ss