61 HTX nông nghiệp giải thể hoặc sáp nhập

20/09/2021 11:45

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2013 - 2020 đã có 61 HTX bị giải thể hoặc hợp nhất, sáp nhập với các HTX khác.

Các HTX bị giải thể đều hoạt động kém hiệu quả hoặc ngừng hoạt động trong thời gian dài. Một số HTX quy mô thôn bị sáp nhập có hoạt động lỏng lẻo, kém hiệu quả, cung cấp ít dịch vụ, không có trụ sở làm việc riêng và thiếu vốn hoạt động.

Toàn tỉnh hiện có 360 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 148.000 thành viên là đại diện các hộ dân, tăng 17 HTX so với năm 2013. Tổng số lao động làm việc trong khu vực HTX nông nghiệp khoảng 7.600 người, trong đó lao động là thành viên HTX chiếm 70%.

KHÁNH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    61 HTX nông nghiệp giải thể hoặc sáp nhập