5 xã tham gia Dự án Choba

09/08/2014 09:44

Dự án được triển khai từ tháng 7-2013 đến tháng 6-2016, do Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ, nhằm hỗ trợ các gia đình nghèo, cận nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Huyện Ninh Giang có 5 xã: Hồng Dụ, Vạn Phúc, Vĩnh Hòa, Hồng Phúc và Quang Hưng tham gia Dự án "Cải thiện vệ sinh cộng đồng bằng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra" (Choba).

Dự án được triển khai từ tháng 7-2013 đến tháng 6-2016, do Tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ, nhằm hỗ trợ các gia đình nghèo, cận nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, huyện đã vận động được 1.107 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có 1.069 hộ được nhận trên 705 triệu đồng tiền hỗ trợ của dự án.

Tham gia dự án, 5 xã trên phấn đấu xây dựng 1.575 nhà tiêu hợp vệ sinh.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 xã tham gia Dự án Choba
    ss