Xây dựng Đảng - Chính quyền

4 xã, thị trấn ở Cẩm Giàng thuộc diện sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025

LÊ SƠN 03/10/2023 14:35

Theo phương án, giai đoạn 2023 - 2025, huyện Cẩm Giàng sẽ sáp nhập xã Thạch Lỗi vào thị trấn Cẩm Giang, sáp nhập xã Cẩm Điền với xã Cẩm Phúc.

w_6tht(1).jpg
Hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Cẩm Giàng tổ chức vào chiều 2/10

Huyện Cẩm Giàng vừa tổ chức triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào chiều 2/10.

Theo phương án được xây dựng, giai đoạn 2023 - 2025, huyện Cẩm Giàng sẽ sáp nhập xã Thạch Lỗi vào thị trấn Cẩm Giang thành thị trấn Cẩm Giang; sáp nhập xã Cẩm Điền với xã Cẩm Phúc thành xã Phúc Điền. Đây là các xã, thị trấn có địa giới hành chính giáp ranh, sau khi sáp nhập sẽ hình thành các đơn vị hành chính gọn, phù hợp với quy mô, diện tích, dân số, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Huyện Cẩm Giàng phấn đấu đưa các đơn vị hành chính mới chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2024.

LÊ SƠN
(0) Bình luận
4 xã, thị trấn ở Cẩm Giàng thuộc diện sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025