4 sản phẩm OCOP ở Gia Lộc xin cấp lại sao

20/03/2023 11:01

Huyện Gia Lộc hiện có 27 sản phẩm OCOP đã được xếp hạng, trong đó có 7 sản phẩm xếp hạng 4 sao.

Năm 2023, huyện Gia Lộc có 4 sản phẩm của 2 chủ thể đề nghị cấp lại sao gồm: cải Kale, muối vừng dinh dưỡng và muối vừng dinh dưỡng thượng hạng của Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ HD - Green (thị trấn Gia Lộc); dưa thơm vân lưới của HTX Tân Minh Đức (xã Phạm Trấn). Các sản phẩm này được cấp chứng nhận OCOP 3 sao, riêng cải Kale được cấp chứng nhận 4 sao từ năm 2020 đến nay đã hết hạn.

Năm nay huyện Gia Lộc có 8 sản phẩm mới đăng ký tham gia Chương trình OCOP gồm các sản phẩm: cải bắp của HTX Dịch vụ nông nghiệp Phương Lộc, xã Hoàng Diệu và Gia Lương; 2 sản phẩm dưa lưới của HTX Tân Minh Đức và hộ kinh doanh Nguyễn Đình Nhuận; bún của hộ kinh doanh Lê Văn Tần; muối vừng truyền thống và 2 sản phẩm nước ép của Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ HD - Green.

Huyện Gia Lộc hiện có 27 sản phẩm OCOP đã được xếp hạng gồm 7 sản phẩm xếp hạng 4 sao, còn lại được xếp hạng 3 sao.

PV

(0) Bình luận
4 sản phẩm OCOP ở Gia Lộc xin cấp lại sao
ss