30 tỷ đồng xây dựng công trình nước sạch tập trung 2 xã khu Hà Đông (Thanh Hà)

05/12/2011 09:08

Nhà máy nước sạch có công suất 2.000 m3/ngày đêm, cấp nước sạch cho 3.322 hộ dân thuộc địa bàn 2 xã.

Theo Ban Quản lý dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng tỉnh, dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung liên xã Trường Thành - Thanh Hồng (Thanh Hà) sẽ khởi công trong tháng 3-2012, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6-2013.  

Nhà máy nước sạch liên xã Trường Thành - Thanh Hồng được xây dựng tại xã Thanh Hồng, có công suất 2.000 m3/ngày đêm, cấp nước sạch cho 3.322 hộ dân thuộc địa bàn 2 xã. Dự án tổng mức đầu tư gần 29,83 tỷ đồng. Trong đó, 90% là vốn vay Ngân hàng Thế giới (một nửa số vốn này do tỉnh ta vay lại qua Chính phủ), còn lại là vốn đối ứng do nhân dân đóng góp.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
30 tỷ đồng xây dựng công trình nước sạch tập trung 2 xã khu Hà Đông (Thanh Hà)
ss