22 năm nữa đá vôi sẽ cạn kiệt

09/12/2014 09:00

Theo kết quả thăm dò, tỉnh Hải Dương còn khoảng 114,9 triệu m3 đá vôi, trong đó có khoảng 105,1 triệu m3 làm nguyên liệu xi-măng và 9,8 triệu m3 làm vật liệu xây dựng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2011 đến tháng 9 năm nay, toàn tỉnh Hải Dương đã khai thác khoảng 20,2 triệu m3 đá vôi để làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi-măng. Như vậy, mỗi năm tỉnh Hải Dương khai thác bình quân 5,05 triệu m3 đá vôi.

Theo kết quả thăm dò, tỉnh Hải Dương còn khoảng 114,9 triệu m3 đá vôi, trong đó có khoảng 105,1 triệu m3 làm nguyên liệu xi-măng và 9,8 triệu m3 làm vật liệu xây dựng. Với tốc độ khai thác như 4 năm vừa qua, trữ lượng đá vôi ở tỉnh Hải Dương chỉ có thể khai thác trong hơn 22 năm nữa là cạn kiệt.

MINH ANH


(0) Bình luận
22 năm nữa đá vôi sẽ cạn kiệt
ss