13 xã tự thẩm định đạt đủ tiêu chí nông thôn mới

09/12/2014 10:10

Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ thẩm định các tiêu chí đã đạt ở các xã trên, qua đó làm cơ sở để UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2014.

Trong tháng 12 này, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hải Dương sẽ kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở 13 xã. Các xã này tự thẩm định đạt 19 tiêu chí và đề nghị UBND tỉnh xét công nhận. Đó là: Nhân Quyền (Bình Giang), Cẩm Sơn, Đức Chính (Cẩm Giàng), Quang Minh (Gia Lộc), Tứ Xuyên (Tứ Kỳ), Thượng Quận, Bạch Đằng (Kinh Môn), Cổ Dũng, Cộng Hòa (Kim Thành), An Lâm (Nam Sách), Thanh Bính (Thanh Hà), Tân Dân (Chí Linh) và An Châu (TP Hải Dương).

Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ thẩm định các tiêu chí đã đạt ở các xã trên, qua đó làm cơ sở để UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2014.


PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    13 xã tự thẩm định đạt đủ tiêu chí nông thôn mới
    ss