12 loại giấy tờ hợp pháp dùng trong cấp phép xây dựng

16/05/2017 09:55

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.


Trong số 12 loại giấy tờ hợp pháp để cấp giấy phép xây dựng, đáng chú ý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai các năm 1987, 1993, 2001, 2003; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; giấy tờ về đất đai trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 1.7.2004 nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gồm Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất và hợp đồng cho thuê đất kèm theo (nếu có) hoặc giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất)…

Đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho giao thông, phải có hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình đó. Trường hợp có công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25.6.2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    12 loại giấy tờ hợp pháp dùng trong cấp phép xây dựng
    ss