106 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

25/04/2023 17:52

Sáng 25.4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Hải Dương tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2023.


Đại diện Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Trong thời gian 12 ngày (10-24.4), 106 học viên đã được bồi dưỡng, nghiên cứu, học tập 20 chuyên đề với những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng.

Kết thúc khóa học, tất cả học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 38 học viên đạt loại giỏi, 68 học viên đạt loại khá. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh khen 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong khóa học.

PV

(0) Bình luận
106 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh