Từ ngày 1.3, hộ nghèo được vay tới 100 triệu đồng

THỨ NĂM, 28/02/2019 10:53:07

Kể từ ngày 1.3.2019, Ngân hàng CSXH sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên mức 100 triệu đồng/hộ, không phải bảo đảm tiền vay.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo để sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, kể từ ngày 1.3.2019, Ngân hàng CSXH sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên mức 100 triệu đồng/hộ, không phải bảo đảm tiền vay. Nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo lên 120 tháng. Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH. Trường hợp hộ vay thuộc đối tượng của các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi có thể vay bổ sung nhưng mức dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1.3.2019.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu