Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

THỨ BA, 18/07/2017 08:12:13

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương thay thế Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 11.12.2013.


Quy định mới gồm 3 chương, 13 điều quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí cũng như các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên. Cụ thể, khi làm việc với cơ quan hành chính nhà nước và người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, nhà báo, phóng viên chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứ không cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan báo chí cấp. Trường hợp phóng viên, nhà báo không có thẻ nhà báo mới xuất trình giấy giới thiệu do cơ quan báo chí cấp. Để thuận tiện cho quá trình liên hệ công tác, họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí phải được các cơ quan hành chính nhà nước công bố bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông và phải đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc niêm yết tại trụ sở đối với cơ quan chưa có trang thông tin điện tử. Trường hợp ủy quyền phát ngôn phải công bố trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

Quy định cũng nêu rõ việc cung cấp thông tin định kỳ cho cơ quan báo chí đối với 4 cấp gồm: UBND tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Ngoài ra, quy định đã cụ thể hóa 4 trường hợp đột xuất, bất thường cần phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và 6 hình thức phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Đối với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác có nhu cầu mở văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú tại Hải Dương phải có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi và quản lý…

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10.7.2017.
  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu