Bảo hộ vùng khai thác nước phục vụ sinh hoạt

THỨ SÁU, 05/01/2018 14:39:20

Vùng bảo hộ cách 800 m về phía thượng lưu, cách 200 m về phía hạ lưu tính từ tâm cửa hút nước công trình khai thác.

Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương vừa được UBND tỉnh phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước mặt phục vụ sinh hoạt tại Trạm cấp nước sạch Thanh Miện.

Vùng bảo hộ cách 800 m về phía thượng lưu, cách 200 m về phía hạ lưu tính từ tâm cửa hút nước công trình khai thác. Công ty có trách nhiệm tổ chức cắm mốc xác định ranh giới trên thực địa, thực hiện các biện pháp bảo vệ, chấp hành nghiêm các quy định về vùng bảo hộ.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu