Sáng kiến kỹ thuật làm lợi hơn 900 tỷ đồng

THỨ BA, 26/12/2017 08:58:40

Trong 5 năm (2012- 2017), toàn tỉnh có 31.077 lượt người lao động đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Các sáng kiến này làm lợi hơn 900 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng bằng và Huy hiệu lao động sáng tạo cho 35 cá nhân, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 315 cá nhân có những sáng kiến mang đến giá trị lớn.

Đây là kết quả của phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh trong công nhân, viên chức, lao động.
NT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu