UBND tỉnh đề nghị toàn dân cài đặt ứng dụng Bluezone

THỨ NĂM, 06/08/2020 18:26:23

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh cần nghiêm túc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh.

Chiều 6.8, UBND tỉnh có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh.
   
Cụ thể, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động của đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh cá nhân; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào, ra của người đến làm việc tại trụ sở và yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone. Đăng hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử của đơn vị mình quản lý.
  
Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ đoàn viên, hội viên trong tổ chức và người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp cho người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn yêu cầu giáo viên, sinh viên và học sinh có điện thoại di động thông minh cài đặt ngay ứng dụng Bluezone cho mình và cho người thân. Nhắn tin đến phụ huynh khuyến khích cài đặt ứng dụng Bluezone cho bản thân và gia đình.
 
Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thực hiện hiển thị thông báo đề nghị cài đặt và thông tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone tại các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vận tải công cộng...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa... trong tỉnh phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người. Bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đài Phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, Fanpage Trang tin Hải Dương và trang Zalo Chính quyền điện tử tỉnh về tăng cường tuyên truyền cho người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cơ quan thông tin, báo chí tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, các báo của tỉnh Hải Dương.

Các doanh nghiệp viễn thông, Bưu điện tỉnh hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên các phương tiện quảng bá, pannel của đơn vị; yêu cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn cài đặt ứng dụng khi giao dịch với khách hàng.

UBND các cấp trong tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để giúp ngành y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.     

Trong đó, tăng cường tuyên truyền, huy động sự tham gia mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tích cực vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để góp phần bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Giao nhiệm vụ cho UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại. Giao nhiệm vụ cho tổ công tác ở các thôn, khu dân cư đi từng nhà dân tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone hoặc có thể lựa chọn cách thức triển khai phù hợp, bảo đảm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cài đặt ứng dụng Bluezone như sau:

Tài liệu tuyên truyền và thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone được đăng tải trên website: https://www.bluezone.gov.vn.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone:

- Cách 1: Truy cập vào website: https://www.bluezone.gov.vn và chọn “Cài đặt”.

- Cách 2: Vào CHPlay (trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android) hoặc Appstore (thiết bị di động dùng hệ điều hành iOS). Tiếp theo, gõ từ khóa “Bluezone” tại ô tìm kiếm. Chọn ứng dụng Bluezone (Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông) rồi cài đặt.

Sau khi cài đặt phải mở ứng dụng, tiếp theo nhập số điện thoại cá nhân đang sử dụng để xác thực, chọn “Tiếp tục” để tổng đài gửi mã xác thực, chọn “tự động điền mã”, chọn mã tổng đài vừa gửi, chọn “xác thực” và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết. 

Lưu ý: Luôn bật bluetooth trong quá trình sử dụng.       

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông qua địa chỉ Email: [email protected] (hoặc điện thoại: 0220.3897.353) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

ĐỖ QUYẾT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu