Thơ

Tháng 9, mùa thu xanh thẳm

CHỦ NHẬT, 01/09/2019 11:13:54

Tháng 9, mùa thu xanh thẳm
Ba Đình nắng đẹp trời trong
Con cháu xếp hàng vào Lăng
Lòng rưng rưng thương nhớ Bác

Gặp đây giọng Nam, giọng Bắc
Gặp đây miền ngược, miền xuôi
Cùng nhau lặng đứng bên Người
Tháng 9, mùa thu xanh thẳm

Lũ trẻ cười tươi trong nắng
Vào Lăng còn đeo khăn quàng
Giọng Bắc hay là giọng Nam
Đến đây muôn nhà như một

Hãy làm thật nhiều việc tốt
Cần gì đâu phải thắp hương
Đến đây là trở về nguồn
Tháng 9, mùa thu xanh thẳm

Tháng của rất nhiều quả chín
Tháng của trẻ em đến trường
Tháng của mùa thu trăng tròn
Thương Bác đừng ai khóc cả

Dẫu đời còn nhiều vất vả
Lòng vui khi đến Ba Đình
Đến đây để nhận về mình
Tháng 9, mùa thu xanh thẳm.

HƯNG HẢI