Thơ

Khoảng trời không em

CHỦ NHẬT, 04/08/2019 08:17:22

Cho M&T

      Biển đây sao cứ còn mơ
Một làn môi ấm một bờ vai êm
      Người ơi biển thức đêm đêm
Cho tan sóng xõa cho mềm giời xanh
      Hẹn hò, hò hẹn mong manh
Biển không có cát biển thành mồ côi
      Muối tan vào biển lâu rồi
Còn anh tan giữa khoảng trời... không em.

Quy Nhơn, 6.2019

NGUYỄN NGỌC SAN