Thơ

Danh bạ điện thoại

CHỦ NHẬT, 11/08/2019 13:18:52

(Tưởng nhớ Đ.X.M.)

Danh bạ bộ nhớ báo đầy
Thỉnh thoảng lại xóa một cái tên không còn gọi nữa
Nhưng hôm nay trước một cái tên
Sao có gì không nỡ?

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Ừ biết là đã âm dương cách biệt
Sao vẫn cầm máy lên gọi nhau?

Danh bạ bộ nhớ báo đầy
Thỉnh thoảng lại xóa một cái tên không còn gọi nữa...
Danh bạ như cái cây
Lá rụng, lá còn đó
Người sống sờ sờ
Kẻ đã xanh cỏ
Có người đang phất đại gia
Kẻ vào sơn lâm trốn ở...
Cái ngày trước có lần không gọi cho nhau
Bây giờ những tần số tìm đâu?

Viết trong ngày gặp mặt cộng tác viên Báo Hải Dương 6.3.2019

NGUYỄN SIÊU VIỆT